MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Vi er et børnehus med mange muligheder!

Præsentation af børnehuset

Vi følger børnenes spor.

Kontakt

Børnehusleder Maj-Britt Rye Jørgensen
Telefon 44 98 73 07

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Hverdagen i Månehuset

Begrundet forudsigelighed.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021, Børnehuset Månehuset